วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงานโซน
  • 17 พ.ค.60 เวลา 13.00 น.ประชุมโซน  ห้องประชุม รพ.สต.บ้านท่าขัว
  • 2 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น.ประชุม Caremanager ห้องประชุม ศสม.ม่อนกระทิง 
  • 7 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น.ประชุม พยาบาลโซน ห้องประชุม ศสม.ม่อนกระทิง 
  • 19 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น.ประชุมโซน


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กืย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขัว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่านเหนือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร