อบรมการบันทึกข้อมูลโซนบ้านกาด


           18 มกราคม 2560 โซนบ้านกาดจัดอบรม การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม JHCIS ที่ รพ.สต.บ้านม่วงแงว เพื่อแก้ไขปัญหา การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างบันทึกข้อมูล ทุก รพสต.ในโซนบ้านกาดเข้ารับการอบรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น